Archiwum: Styczeń 2011

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE PRZESTĘPCZOŚĆ WSRÓD NIELETNICH

Zacznijmy od tego, że nie jest to eksperyment, gdyż badania na ten temat przeprowadzone zostały metodą lustracji [sondaż ankietowy]. Miejscem badań były Polska i Francja. Autorkami tego pomysłu były V. Peyre i H. Malewska.
Zbieranie danych polegało na:

  1. zebraniu danych archiwalnych z akt sądowych na temat życia kryminalnego,
  2. wywiadzie z matką wg wcześniej ustalonych pytań,
  3. wywiadzie z samym przestępcą, a także nieprzestępcą, który zaś posiadał cechy podobne do tego pierwszego i służył jako grupa kontrolna.

FAZY SNU

W 1953 roku Kleitman, Aserinski i Demente dokonali bardzo istotnego odkrycia dotyczącego snu. Odkryli, że marzenia senne pojawiają się cyklicznie do 90 minut. Zjawisko to nazwane zostało REM [ Rapid Eye Movements ], czyli szybkie ruchy gałek ocznych.

Kolejne fazy snu:

  1. Faza 0 – kładziemy się w łóżku i zasypiamy, aktywność mózgu gwałtownie spada, rytm Beta ustępuje rytmowi Alfa. Wielu osobom towarzyszy uczucie spadania, kołysania się lub unoszenia. Czas trwania to 10 – 15 minut.
  2. Faza 1 - zbliżamy się do zakresu Theta, nasz umysł zwalnia jeszcze bardziej. W naszym umyśle pojawiają się nielogiczne obrazy i skojarzenia, osoba zbudzona z tego stanu stwierdzi, że wcale nie spała.
  3. Faza 2 – następuje kolejny spadek fal Theta. Dodatkowo pojawiają się tzw. wrzeciona, czyli gwałtowne wstawki szybkich fal, od 12 do 14 herców, a także kompleksy K, czyli pojedyncze fale wolne, po czym dopiero następują wrzeciona.
  4. Faza 3 – fale Theta zanikają, w ich miejsce pojawiają się fale Delta.
  5. Faza 4 - fale Delta ogarniają cały nasz organizm rozpoczynając sen wolno falowy. Oddech staje się regularny i rzadszy, spada ciśnienie tętnicze, ustają ruchy gałek ocznych, napięcie mięśni zanika, spada temperatura ciała. Do krwi uwalniany jest hormon wzrostu, a więc przyspieszone jest również gojenie się ran, organizm regeneruje się. Sen jest bardzo twardy i mocny, ciężko obudzić śpiącego, jeśli już się to uda jest on rozkojarzony i bardzo senny, zazwyczaj nie będzie pamiętał, że się go zbudziło.
  6. Po ok. 70 minutach snu, następuje zwrot i mózg przechodzi przez stadia od 4 do 1. Po 90 minutach nasz organizm zachowuje się jakbyśmy mieli się zbudzić. Oddech i bicie serca przyśpiesza, a gałki oczne gwałtownie poruszają się we wszystkie strony. Rozpoczyna się faza REM, nazywana też snem paradoksalnym.
  7. Podczas fazy REM nasze mięśnie są całkowicie sparaliżowane, ażeby nie naśladowały wirtualnych ruchów we śnie. Gdy ktoś obudzi się podczas tego stadium, może nie być w stanie poruszyć kończynami, jest to tzw. paraliż senny.

Źródło na bazie, którego budowałem powyższy tekst, wiele zwrotów jest skopiowanych:

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH GAŁĘZI PSYCHOLOGII

Na podstawie książki P. Fraisse’a „Podręcznik ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej” napisałem wcześniej, że psychologię podzielić możemy ze względu na metodę, badaną dziedzinę czy teorię psychologiczną.

Chciałbym teraz w 1 bądź 2 zdaniach scharakteryzować najbardziej popularne i najczęściej spotykane gałęzie psychologii.

CZYM JEST PSYCHOLOGIA

Psychologia jest nauką zajmującą się badaniem zjawisk psychicznych jak i analizą zachowań człowieka w danej sytuacji lub otoczeniu.

Psychologia jako odrębna nauka pojawiła się w 1879 roku za sprawą Wilhelma Wundta. Sworzył on oddział psychologiczny na Uniwersytecie Lipskim.

EKSPERYMENT WIĘZIENNY

Eksperyment więzienny miejsce miał w uczelni Stanford w 1971 roku pod przewodnictwem Phillipa Zimbardo, a jego celem była symulacja życia więziennego. Phillip udowodnił, że efekt Lucyfera bardziej prawdopodobny jest, gdy czynnie i bezpośrednio oddziałowuje na nas środowisko i grupa.