Archiwum: Marzec 2011

KONFORMIZM – WPROWADZENIE

Konformizm – zmiana zachowania w skutek oddziaływania innych ludzi. Owe oddziaływanie może być rzeczywiste lub zrodzone tylko i wyłącznie w umyśle danej jednostki. Osoby konformistyczne nie posiadają wykształconego, własnego zdania. Ulegają grupie będąc przekonanym, że przyniesie im to pewne korzyści lub unikną tym samym problemów i wielu słów krytyki.

[3 z 3] METODY PRZYSWAJANIA NORM SPOŁECZNYCH – MECHANIZM WEWNĘTRZNY

Za nami już 2 metody przyswajania, mianowicie mechanizm przyswajania oraz mechanizm stosowania nagród i kar. Pora na ostatnią sposobność mającą na celu zmianę swojego zachowania, w taki sposób, aby było one zgodne z normami danej grupy społecznej. Przebiega pod wpływem następujących czynników:

  1. Z początku jednostka postrzega, że jego zachowanie różni się od grupy, w której przebywa.
  2. Przez powyższe rozbieżności wywołuje się u niego stan napięcia, który dąży do zredukowania tych różnic poprzez zmianę swojego zachowania.

[2 z 3] METODY PRZYSWAJANIA NORM SPOŁECZNYCH – MECHANIZM STOSOWANIA NAGRÓD I KAR

W poprzedniej pracy wykazałem w jaki sposób jednostka przyswaja normy społeczne naśladując innych w danej grupie. Dziś zajmę się nagradzaniem i karaniem członków grupy społecznej podczas, gdy stosują się oni lub nie z obowiązującymi normami.

Udowadniając powyższe stwierdzenie chciałbym posłużyć się 2 eksperymentami psychologicznymi o podłożu społecznym.

[1 z 3] METODY PRZYSWAJANIA NORM SPOŁECZNYCH – NAŚLADOWANIE

W poprzednim artykule opisałem w jaki sposób powstają normy społeczne, dziś zajmę się omówieniem ich przyswajania. W psychologii wyróżniamy aż 3 takie sposoby:

  1. Mechanizm naśladowania.
  2. Mechanizm stosowania nagród i kar.
  3. Mechanizm wewnętrzny.

POWSTAWANIE NORM SPOŁECZNYCH

Za jednego z prekursorów psychologii społecznej – ściślej dziedziny grup społecznych uważa się M. Sherifa. Chciałbym przytoczyć jego 2 eksperymenty, które ułatwią nam zrozumienie powstawania norm społecznych.