Archiwum: Kwiecień 2011

MOWA CIAŁA W INTERAKCJACH MIĘDZYOSOBNICZYCH

mowa ciała w interakcjach międzyosobniczychW poprzedniej pracy przedstawiłem czym są interakcje międzyosobnicze i co determinuje ich długość i trwałość.

Dziś zajmę się mową ciała w interakcjach międzyosobniczych, czyli wszystkich prócz samych słów, tzn. długości spojrzeń, odległości między rozmówcami. Ponadto postaram się wykazać jak różni się rozmowa między osobami o podobnym statusie materialnym, a osobami o statusie znacznie różniącym się.

M. Argyle i J. Dean zwracają uwagę na fakt, że wyróżnić możemy kontakt wzrokowy, kiedy to oboje uczestników interakcji spoglądają na siebie lub robi to 1 z nich. Analizując te 2 rodzaje zachowań doszli oni do następujących wniosków:

INTERAKCJE MIĘDZYOSOBNICZE – WPROWADZENIE

interakcje międzyosobnicze - wprowadzenieZacząć chciałbym od przedstawienia definicji interakcji międzyosobniczych opracowanej przez psychologów społecznych J.W. Thibauta oraz H.H. Kelleya.

Interakcje międzyosobnicze – zjawisko wytwarzania i wzajemnego prezentowania przez ludzi określonych zachowań oraz wytworów, jak również porozumiewania się ludzi ze sobą.

W interakcji międzyosobniczej do czynienia mamy z co najmniej 2 osobami. Żeby nieco łatwiej było zrozumieć istotę interakcji podajmy jakieś przykłady:

EKSPERYMENT ROSENHANA

eksperyment RosenhanaEksperyment Rosenhana polegał na sprawdzeniu rzetelności diagnoz medycznych psychiatrów i został opublikowany w jednym z naukowych czasopism w artykule O byciu zdrowym w niezdrowych miejscach. Pewien francuski filozof Michel Foucault po zapoznaniu się z owym badaniem życzył Davidowi Rosenhanowi Nagrody Nobla za humor naukowy. Nic w tym dziwnego, gdyż ośmieszył on wiele dużych zakładów psychiatrycznych w Stanach Zjednoczonych, nie wspominając już o drugiej części eksperymentu.

ASPIRACJE SPOŁECZNE

aspiracje społeczneW poprzednim artykule opisałem, w jaki sposób utożsamiamy się z innymi ludźmi naśladując ich zachowania i przyswajając cechy osobowości. Tym razem omówię coś odwrotnego, coś co sprawia, że jesteśmy indywidualnościami i często ze sobą rywalizujemy.

Mowa tu o aspiracjach społecznych oraz ich poziomach. Zacznijmy więc od wyjaśnienia przedstawionego terminu:

Aspiracje – zespół wszystkich dążeń jednostki ukształtowanych na podstawie hierarchii wartości. Aspiracje są ściśle zależne od samopoznania, samooceny i sytuacji społecznej danej osoby.

IDENTYFIKACJA SPOŁECZNA

identyfikacja kompletnaIdentyfikacja w psychologii ma bardzo wiele znaczeń. Jest bardzo często używanym pojęciem wśród psychologów, stąd zrodził się pewien chaos związany z tym właśnie terminem.

Ja zajmę się dziś identyfikacją, który tyczy się jedynie psychologii społecznej i przeżyć wewnętrznych.

Zacznijmy więc od zrozumiałej dla czytelnika definicji:

Identyfikacja – mechanizm za pomocą, którego jednostka upodabnia się do kogoś innego, przejmuje zasady jego zachowania, cele, myśli. Dzieje się to z pomocą własnych motywacji, porażek życiowych lub nacisku społecznego.