Kategoria: Grupy społeczne

DEFINICJA, CHARAKTERYSTYKA I PODZIAŁ GRUP SPOŁECZNYCH

Grupa społeczna – zbiorowość ludzi działająca w sposób odrębny od społeczności, przejawiająca się w poczuciu przynależności grupowej, działająca na rzecz wspólnych celów.

Grupy społeczne często charakteryzują się następującymi cechami: