Kategoria: Wszystkie pozostałe

SAMOBÓJSTWO – ASPEKT PSYCHOLOGICZNY

eksperyment mały AlbertOpisać dziś chciałbym pojęcie samobójstwa, ale w ujęciu bardziej psychologicznym, choć nadal ogólnym.

Zacznę, jak zwykle od ogólnej definicji samobójstwa. Samobójstwo najprościej opisać można przez celowe zachowanie prowadzące do odebrania sobie życia. Nie do końca się z tym zgodzę, kiedyś pewien polski prawnik Brunon Hołyst powiedział, że na samobójstwo nie składa się jedynie sam akt destrukcji, ale cały ciąg, trwający czasem latami, powiązanych ze sobą myśli i czynów. Jak się ma do religii? W chrześcijaństwie jest to grzech ciężki, podobnie w judaizmie czy prawosławiu. W islamie zaś, gdzie Koran interpretować można wg własnych teorii istnieje wielu samobójców zamachowców, twierdzących, że robią to w imię Boga.

Zapewne wielu z was myśli, że samobójca to człowiek chory, któremu brakuje zdrowego rozsądku i odpowiedzialności za własne czyny. Oprócz tego rozróżniamy osoby, które panicznie się czegoś boją – dzieje się to za sprawą nacisku czynników zewnętrznych [problemy materialne, szantaż] lub głębokiego wpływu narkotyków [tę sprawę opiszę oddzielnie].

SŁOWNIK POJĘĆ

Konserwatyzm – pogląd wspierający aktualny porządek społeczny, tzn. religię, tradycje, ustrój polityczny itd. Konserwatyzm sprzeciwia się wszystkiemu co nowe i przełomowe.

Liberalizm - pogląd głoszący, że wolność jest wartością nadrzędną w życiu społecznym każdej jednostki. Wg liberałów prawo w jak najmniejszym stopniu powinno ograniczać wolność, co stwarza warunki konkurencji, które wspierają postęp społeczny [ przeciwieństwo konserwatyzmu ].

Nonkonformizm – postawa przeciwna do konformizmu, odrzucanie wszelkich norm społecznych i ogólnie przyjętych zasad przez społeczeństwo.

FAZY SNU

W 1953 roku Kleitman, Aserinski i Demente dokonali bardzo istotnego odkrycia dotyczącego snu. Odkryli, że marzenia senne pojawiają się cyklicznie do 90 minut. Zjawisko to nazwane zostało REM [ Rapid Eye Movements ], czyli szybkie ruchy gałek ocznych.

Kolejne fazy snu:

  1. Faza 0 – kładziemy się w łóżku i zasypiamy, aktywność mózgu gwałtownie spada, rytm Beta ustępuje rytmowi Alfa. Wielu osobom towarzyszy uczucie spadania, kołysania się lub unoszenia. Czas trwania to 10 – 15 minut.
  2. Faza 1 - zbliżamy się do zakresu Theta, nasz umysł zwalnia jeszcze bardziej. W naszym umyśle pojawiają się nielogiczne obrazy i skojarzenia, osoba zbudzona z tego stanu stwierdzi, że wcale nie spała.
  3. Faza 2 – następuje kolejny spadek fal Theta. Dodatkowo pojawiają się tzw. wrzeciona, czyli gwałtowne wstawki szybkich fal, od 12 do 14 herców, a także kompleksy K, czyli pojedyncze fale wolne, po czym dopiero następują wrzeciona.
  4. Faza 3 – fale Theta zanikają, w ich miejsce pojawiają się fale Delta.
  5. Faza 4 - fale Delta ogarniają cały nasz organizm rozpoczynając sen wolno falowy. Oddech staje się regularny i rzadszy, spada ciśnienie tętnicze, ustają ruchy gałek ocznych, napięcie mięśni zanika, spada temperatura ciała. Do krwi uwalniany jest hormon wzrostu, a więc przyspieszone jest również gojenie się ran, organizm regeneruje się. Sen jest bardzo twardy i mocny, ciężko obudzić śpiącego, jeśli już się to uda jest on rozkojarzony i bardzo senny, zazwyczaj nie będzie pamiętał, że się go zbudziło.
  6. Po ok. 70 minutach snu, następuje zwrot i mózg przechodzi przez stadia od 4 do 1. Po 90 minutach nasz organizm zachowuje się jakbyśmy mieli się zbudzić. Oddech i bicie serca przyśpiesza, a gałki oczne gwałtownie poruszają się we wszystkie strony. Rozpoczyna się faza REM, nazywana też snem paradoksalnym.
  7. Podczas fazy REM nasze mięśnie są całkowicie sparaliżowane, ażeby nie naśladowały wirtualnych ruchów we śnie. Gdy ktoś obudzi się podczas tego stadium, może nie być w stanie poruszyć kończynami, jest to tzw. paraliż senny.

Źródło na bazie, którego budowałem powyższy tekst, wiele zwrotów jest skopiowanych: