Kategoria: Psychologia społeczna

PSYCHOLOGIA EKSPERYMENTALNA – ROZSZERZENIE DEFINICJI

Psychologia eksperymentalna powstała w XIX wieku jako naturalna konsekwencja psychologii empirycznej i jak sama nazwa mówi, nawiązuje do metody badawczej opartej na eksperymencie. Wszystko zaczęło się, gdy w 1879 roku Wilhelm Wundt, notabene filozof, zorganizował w Lipsku pierwsze eksperymentalne laboratorium psychologiczne wyposażone w aparaty i przyrządy służące do pomiaru procesów psychicznych.

PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA – ROZWINIĘCIE DEFINICJI

Psychologia analityczna, nazywana też psychologią jungowską, a przez samego twórcę Carla Gustawa Junga nazywaną też psychologią kompleksów jest nowym kierunkiem psychologii głębi. Termin psychologia analityczna wprowadzony został przez Junga w 1913 roku, kiedy to badacz zerwał z ruchem psychoanalitycznym.

Dzieło, w którym twórca psychologii kompleksów zaprezentował poglądy odmienne od tych, które głosił Freud nosi tytuł Wandlungen und Symbole der Libido. Opublikowane zostało w 1912 roku.

BEHAWIORYZM – ROZWINIĘCIE DEFINICJI

Za twórcę behawioryzmu uważa się Johna Broadusa Watsona, który w 1913 roku opublikował w USA manifest o znamiennym tytule Psychologia, jak ją widzi behawiorysta. Tę właśnie datę uważa się za jeden z przełomowych momentów w historii psychologii, tj. za początek behawioryzmu – gałęzi psychologii stanowiącej alternatywę wobec psychologii świadomości.

SAMOBÓJSTWO – ASPEKT PSYCHOLOGICZNY

eksperyment mały AlbertOpisać dziś chciałbym pojęcie samobójstwa, ale w ujęciu bardziej psychologicznym, choć nadal ogólnym.

Zacznę, jak zwykle od ogólnej definicji samobójstwa. Samobójstwo najprościej opisać można przez celowe zachowanie prowadzące do odebrania sobie życia. Nie do końca się z tym zgodzę, kiedyś pewien polski prawnik Brunon Hołyst powiedział, że na samobójstwo nie składa się jedynie sam akt destrukcji, ale cały ciąg, trwający czasem latami, powiązanych ze sobą myśli i czynów. Jak się ma do religii? W chrześcijaństwie jest to grzech ciężki, podobnie w judaizmie czy prawosławiu. W islamie zaś, gdzie Koran interpretować można wg własnych teorii istnieje wielu samobójców zamachowców, twierdzących, że robią to w imię Boga.

Zapewne wielu z was myśli, że samobójca to człowiek chory, któremu brakuje zdrowego rozsądku i odpowiedzialności za własne czyny. Oprócz tego rozróżniamy osoby, które panicznie się czegoś boją – dzieje się to za sprawą nacisku czynników zewnętrznych [problemy materialne, szantaż] lub głębokiego wpływu narkotyków [tę sprawę opiszę oddzielnie].

EKSPERYMENT MAŁY ALBERT

eksperyment mały AlbertOstatnim razem na blogu pisałem o eksperymencie przeprowadzonym przez Eltona Mayo pośród pracowników fabryki Hawthorne Works. Badano wówczas poczucie sterowania własnym losem, a eksperyment ten od miejsca jego przeprowadzenia nazwano efektem Hawthorne. Badanie to było wdrożone z zachowaniem wszelkich norm. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że dziś chciałbym przytoczyć przykład eksperymentu z udziałem Małego Alberta B., który złamał wiele zasad etycznych i w tym aspekcie jest jego przeciwieństwem. Jego twórcy John Watson i jego asystentka i późniejsza żona Rosalie Rayner zastosowali niedozwolone w naszych czasach praktyki powodując krytykę wielu innych uczonych.