Tag: behawioryzm

BEHAWIORYZM – ROZWINIĘCIE DEFINICJI

Za twórcę behawioryzmu uważa się Johna Broadusa Watsona, który w 1913 roku opublikował w USA manifest o znamiennym tytule Psychologia, jak ją widzi behawiorysta. Tę właśnie datę uważa się za jeden z przełomowych momentów w historii psychologii, tj. za początek behawioryzmu – gałęzi psychologii stanowiącej alternatywę wobec psychologii świadomości.

EKSPERYMENT MAŁY ALBERT

eksperyment mały AlbertOstatnim razem na blogu pisałem o eksperymencie przeprowadzonym przez Eltona Mayo pośród pracowników fabryki Hawthorne Works. Badano wówczas poczucie sterowania własnym losem, a eksperyment ten od miejsca jego przeprowadzenia nazwano efektem Hawthorne. Badanie to było wdrożone z zachowaniem wszelkich norm. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że dziś chciałbym przytoczyć przykład eksperymentu z udziałem Małego Alberta B., który złamał wiele zasad etycznych i w tym aspekcie jest jego przeciwieństwem. Jego twórcy John Watson i jego asystentka i późniejsza żona Rosalie Rayner zastosowali niedozwolone w naszych czasach praktyki powodując krytykę wielu innych uczonych.

KONFORMIZM – WPROWADZENIE

Konformizm – zmiana zachowania w skutek oddziaływania innych ludzi. Owe oddziaływanie może być rzeczywiste lub zrodzone tylko i wyłącznie w umyśle danej jednostki. Osoby konformistyczne nie posiadają wykształconego, własnego zdania. Ulegają grupie będąc przekonanym, że przyniesie im to pewne korzyści lub unikną tym samym problemów i wielu słów krytyki.

[3 z 3] METODY PRZYSWAJANIA NORM SPOŁECZNYCH – MECHANIZM WEWNĘTRZNY

Za nami już 2 metody przyswajania, mianowicie mechanizm przyswajania oraz mechanizm stosowania nagród i kar. Pora na ostatnią sposobność mającą na celu zmianę swojego zachowania, w taki sposób, aby było one zgodne z normami danej grupy społecznej. Przebiega pod wpływem następujących czynników:

  1. Z początku jednostka postrzega, że jego zachowanie różni się od grupy, w której przebywa.
  2. Przez powyższe rozbieżności wywołuje się u niego stan napięcia, który dąży do zredukowania tych różnic poprzez zmianę swojego zachowania.

[3 z 4] TYPY NADAWCÓW W PROCESIE ZMIAN I KSZTAŁTOWANIA POSTAW – NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY I WYKŁADOWCY

W poprzednim artykule omówiłem wpływ grup rówieśniczych na jednostkę personalną. Tak więc, czas na wymienionych w nagłówku nauczycieli, wychowawców i wykładowców.

Jaki oni wywierają na nas wpływ? Czy jest on istotny w naszym życiu? Zapewne tak. Od małego mamy z nimi styczność, darzymy ich szacunkiem [większym lub mniejszym], słuchamy ich nauk i pogadanek, odrabiamy  zadane przez nich prace domowe itd. Jak się to ma do postaw jakie nas kreują? Omówię to po krótce w poniższych przykładach.