Tag: eksperyment La Pierre’a

NIEZGODNOŚĆ MIĘDZY POSTAWAMI, A ZACHOWANIEM

W poprzednim poście pisałem o zgodności między postawami, a zachowaniem. Chciałbym teraz poświęcić trochę uwagi na pojęcie odwrotne powyższemu, mianowicie niezgodnościach pomiędzy tymi dwoma zagadnieniami.