Tag: eksperyment Wosińskiego i Namiecińskiej

[3 z 4] TYPY NADAWCÓW W PROCESIE ZMIAN I KSZTAŁTOWANIA POSTAW – NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY I WYKŁADOWCY

W poprzednim artykule omówiłem wpływ grup rówieśniczych na jednostkę personalną. Tak więc, czas na wymienionych w nagłówku nauczycieli, wychowawców i wykładowców.

Jaki oni wywierają na nas wpływ? Czy jest on istotny w naszym życiu? Zapewne tak. Od małego mamy z nimi styczność, darzymy ich szacunkiem [większym lub mniejszym], słuchamy ich nauk i pogadanek, odrabiamy  zadane przez nich prace domowe itd. Jak się to ma do postaw jakie nas kreują? Omówię to po krótce w poniższych przykładach.