Tag: eksperymenty psychologiczne

INTERAKCJE MIĘDZYOSOBNICZE – WPROWADZENIE

interakcje międzyosobnicze - wprowadzenieZacząć chciałbym od przedstawienia definicji interakcji międzyosobniczych opracowanej przez psychologów społecznych J.W. Thibauta oraz H.H. Kelleya.

Interakcje międzyosobnicze – zjawisko wytwarzania i wzajemnego prezentowania przez ludzi określonych zachowań oraz wytworów, jak również porozumiewania się ludzi ze sobą.

W interakcji międzyosobniczej do czynienia mamy z co najmniej 2 osobami. Żeby nieco łatwiej było zrozumieć istotę interakcji podajmy jakieś przykłady:

EKSPERYMENT ROSENHANA

eksperyment RosenhanaEksperyment Rosenhana polegał na sprawdzeniu rzetelności diagnoz medycznych psychiatrów i został opublikowany w jednym z naukowych czasopism w artykule O byciu zdrowym w niezdrowych miejscach. Pewien francuski filozof Michel Foucault po zapoznaniu się z owym badaniem życzył Davidowi Rosenhanowi Nagrody Nobla za humor naukowy. Nic w tym dziwnego, gdyż ośmieszył on wiele dużych zakładów psychiatrycznych w Stanach Zjednoczonych, nie wspominając już o drugiej części eksperymentu.

IDENTYFIKACJA SPOŁECZNA

identyfikacja kompletnaIdentyfikacja w psychologii ma bardzo wiele znaczeń. Jest bardzo często używanym pojęciem wśród psychologów, stąd zrodził się pewien chaos związany z tym właśnie terminem.

Ja zajmę się dziś identyfikacją, który tyczy się jedynie psychologii społecznej i przeżyć wewnętrznych.

Zacznijmy więc od zrozumiałej dla czytelnika definicji:

Identyfikacja – mechanizm za pomocą, którego jednostka upodabnia się do kogoś innego, przejmuje zasady jego zachowania, cele, myśli. Dzieje się to z pomocą własnych motywacji, porażek życiowych lub nacisku społecznego.

EFEKT WERTERA

Efekt Wertera - katastrofy lotniczeDziś chciałbym lekko odbiec od tematyki ściśle związanej z psychologią i zająć się sprawą, która mnie bardzo zszokowała.

W 1774 roku niemiecki pisarz Johann Wolfgang von Goethe opublikował powieść „Cierpienia młodego Wertera”, gdzie główny bohater popełnia samobójstwo. Jaki to ma związek z ludzką psychiką? Żaden, ale zdumiewający może być fakt, że  jego śladem podążyło wielu młodych mężczyzn pochodzących z Europy. Stało się to przyczyną oficjalnego zakazu sprzedaży książki niemieckiego powieściopisarza na Starym Kontynencie.

KONFORMIZM – PRZYKŁADY I ROZSZERZENIE DEFINICJI

konformizm - przykładyW poprzedniej pracy na temat konformizmu wprowadziłem kilka podstawowych pojęć i czynników determinujących powstawanie tego zjawiska. Dziś chciałbym przytoczyć kilka prostych przykładów z udziałem wpływu grupy na jednostkę oraz rozszerzyć nieco pojęcie konformizmu.

Zacząć chciałbym od hipotezy jednego z najbardziej szanowanych psychologów społecznych w Polsce, mowa o Stanisławie Mice. Twierdzo on, że konformizm to nie tylko zmiana postawy psychologicznej pod naciskiem jednomyślnej i stanowczej grupy, a także poziom przynależności danej osoby do swojej grupy społecznej. Jest to dość śmiała teza i nie każdy psycholog się z nią zgodzi, jednakże wydaje się bardzo logiczna i moim zdaniem można się swobodnie z nią utożsamiać.