Tag: interakcje

MOWA CIAŁA W INTERAKCJACH MIĘDZYOSOBNICZYCH

mowa ciała w interakcjach międzyosobniczychW poprzedniej pracy przedstawiłem czym są interakcje międzyosobnicze i co determinuje ich długość i trwałość.

Dziś zajmę się mową ciała w interakcjach międzyosobniczych, czyli wszystkich prócz samych słów, tzn. długości spojrzeń, odległości między rozmówcami. Ponadto postaram się wykazać jak różni się rozmowa między osobami o podobnym statusie materialnym, a osobami o statusie znacznie różniącym się.

M. Argyle i J. Dean zwracają uwagę na fakt, że wyróżnić możemy kontakt wzrokowy, kiedy to oboje uczestników interakcji spoglądają na siebie lub robi to 1 z nich. Analizując te 2 rodzaje zachowań doszli oni do następujących wniosków:

INTERAKCJE MIĘDZYOSOBNICZE – WPROWADZENIE

interakcje międzyosobnicze - wprowadzenieZacząć chciałbym od przedstawienia definicji interakcji międzyosobniczych opracowanej przez psychologów społecznych J.W. Thibauta oraz H.H. Kelleya.

Interakcje międzyosobnicze – zjawisko wytwarzania i wzajemnego prezentowania przez ludzi określonych zachowań oraz wytworów, jak również porozumiewania się ludzi ze sobą.

W interakcji międzyosobniczej do czynienia mamy z co najmniej 2 osobami. Żeby nieco łatwiej było zrozumieć istotę interakcji podajmy jakieś przykłady: