Tag: konformizm normatywny

KONFORMIZM – PRZYKŁADY I ROZSZERZENIE DEFINICJI

konformizm - przykładyW poprzedniej pracy na temat konformizmu wprowadziłem kilka podstawowych pojęć i czynników determinujących powstawanie tego zjawiska. Dziś chciałbym przytoczyć kilka prostych przykładów z udziałem wpływu grupy na jednostkę oraz rozszerzyć nieco pojęcie konformizmu.

Zacząć chciałbym od hipotezy jednego z najbardziej szanowanych psychologów społecznych w Polsce, mowa o Stanisławie Mice. Twierdzo on, że konformizm to nie tylko zmiana postawy psychologicznej pod naciskiem jednomyślnej i stanowczej grupy, a także poziom przynależności danej osoby do swojej grupy społecznej. Jest to dość śmiała teza i nie każdy psycholog się z nią zgodzi, jednakże wydaje się bardzo logiczna i moim zdaniem można się swobodnie z nią utożsamiać.

KONFORMIZM – WPROWADZENIE

Konformizm – zmiana zachowania w skutek oddziaływania innych ludzi. Owe oddziaływanie może być rzeczywiste lub zrodzone tylko i wyłącznie w umyśle danej jednostki. Osoby konformistyczne nie posiadają wykształconego, własnego zdania. Ulegają grupie będąc przekonanym, że przyniesie im to pewne korzyści lub unikną tym samym problemów i wielu słów krytyki.

EKSPERYMENT ASCHA

Eksperyment Ascha przeprowadzony został w 1955 roku i dotyczył konformizmu normatywnego [ pragnienie bycia zaakceptowanym przez grupę ].
Salomon Asch zebrał grupę 123 „przypadkowych” osób o podzielił ich w 7-9 osobowe grupy. Następnie pokazał 2 rysunki [ patrz poniżej ] i kazał zdecydować, która linia z obrazka po prawej jest najbardziej podobna do linii po lewej. Haczyk tkwił w tym, że tak naprawdę tylko 1 osoba była badana. Pozostałe były podstawionymi przez badacza aktorami, którzy mieli zasugerować, że to linia A najbardziej przypomina tą po lewej stronie.