Tag: postawy społeczne

ASPIRACJE SPOŁECZNE

aspiracje społeczneW poprzednim artykule opisałem, w jaki sposób utożsamiamy się z innymi ludźmi naśladując ich zachowania i przyswajając cechy osobowości. Tym razem omówię coś odwrotnego, coś co sprawia, że jesteśmy indywidualnościami i często ze sobą rywalizujemy.

Mowa tu o aspiracjach społecznych oraz ich poziomach. Zacznijmy więc od wyjaśnienia przedstawionego terminu:

Aspiracje – zespół wszystkich dążeń jednostki ukształtowanych na podstawie hierarchii wartości. Aspiracje są ściśle zależne od samopoznania, samooceny i sytuacji społecznej danej osoby.

[1 z 3] METODY PRZYSWAJANIA NORM SPOŁECZNYCH – NAŚLADOWANIE

W poprzednim artykule opisałem w jaki sposób powstają normy społeczne, dziś zajmę się omówieniem ich przyswajania. W psychologii wyróżniamy aż 3 takie sposoby:

  1. Mechanizm naśladowania.
  2. Mechanizm stosowania nagród i kar.
  3. Mechanizm wewnętrzny.

ZGODNOŚĆ MIĘDZY POSTAWAMI, A ZACHOWANIEM

Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia postawa. Można powiedzieć: jak wielu jest psychologów, tak wiele jest definicji postawy. Postaram się je zebrać i utworzyć jedną, uniwersalną, łatwą do zrozumienia przeciętnemu czytelnikowi.

Postawa – jest to określone postrzeganie i zachowanie wobec pewnych wartości o charakterze społecznym. Ów postrzeganie może być negatywne lub pozytywne, nigdy całkowicie neutralne.