Tag: psychologia eksperymentalna

PSYCHOLOGIA EKSPERYMENTALNA – ROZSZERZENIE DEFINICJI

Psychologia eksperymentalna powstała w XIX wieku jako naturalna konsekwencja psychologii empirycznej i jak sama nazwa mówi, nawiązuje do metody badawczej opartej na eksperymencie. Wszystko zaczęło się, gdy w 1879 roku Wilhelm Wundt, notabene filozof, zorganizował w Lipsku pierwsze eksperymentalne laboratorium psychologiczne wyposażone w aparaty i przyrządy służące do pomiaru procesów psychicznych.

EFEKT HAWTHORNE

W poprzednich dwóch artykułach pisałem o interakcjach międzyosobniczych. Wyjaśniłem na czym one polegają i jakie znaczenie ma względem nich mowa ciała.

Dziś zamierzam zupełnie zmienić temat o opisać efekt Hawthorne, który jak się dowiedziałem wykorzystywany jest w działalności dużych firm i korporacji. Został on odkryty przez Eltona Mayo wśród pracowników Western Electric Company w fabryce Hawthorne Works podczas badań nad wydajnością pracy. Istotą tych badań było wyznaczenie najkorzystniejszych warunków oświetleniowych z nadzieją na to, że wydajność pracy wzrośnie.

[1 z 4] TYPY NADAWCÓW W PROCESIE ZMIAN I KSZTAŁTOWANIA POSTAW – RODZICE

Wyróżniamy 4 typy nadawców w procesie zmian i kształtowania postaw i każdemu z nich chciałbym poświęcić osobny artykuł.

Na wstępie najrozsądniej byłoby wymienić je wszystkie:

  1. Rodzice.
  2. Grupy rówieśnicze.
  3. Nauczyciele, wykładowcy, wychowawcy.
  4. Środki masowego przekazu.

NIEZGODNOŚĆ MIĘDZY POSTAWAMI, A ZACHOWANIEM

W poprzednim poście pisałem o zgodności między postawami, a zachowaniem. Chciałbym teraz poświęcić trochę uwagi na pojęcie odwrotne powyższemu, mianowicie niezgodnościach pomiędzy tymi dwoma zagadnieniami.

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH GAŁĘZI PSYCHOLOGII

Na podstawie książki P. Fraisse’a „Podręcznik ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej” napisałem wcześniej, że psychologię podzielić możemy ze względu na metodę, badaną dziedzinę czy teorię psychologiczną.

Chciałbym teraz w 1 bądź 2 zdaniach scharakteryzować najbardziej popularne i najczęściej spotykane gałęzie psychologii.