Tag: psychologia kliniczna

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH GAŁĘZI PSYCHOLOGII

Na podstawie książki P. Fraisse’a „Podręcznik ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej” napisałem wcześniej, że psychologię podzielić możemy ze względu na metodę, badaną dziedzinę czy teorię psychologiczną.

Chciałbym teraz w 1 bądź 2 zdaniach scharakteryzować najbardziej popularne i najczęściej spotykane gałęzie psychologii.

CZYM JEST PSYCHOLOGIA

Psychologia jest nauką zajmującą się badaniem zjawisk psychicznych jak i analizą zachowań człowieka w danej sytuacji lub otoczeniu.

Psychologia jako odrębna nauka pojawiła się w 1879 roku za sprawą Wilhelma Wundta. Sworzył on oddział psychologiczny na Uniwersytecie Lipskim.