Tag: psychologia porównawcza

CZYM JEST PSYCHOLOGIA

Psychologia jest nauką zajmującą się badaniem zjawisk psychicznych jak i analizą zachowań człowieka w danej sytuacji lub otoczeniu.

Psychologia jako odrębna nauka pojawiła się w 1879 roku za sprawą Wilhelma Wundta. Sworzył on oddział psychologiczny na Uniwersytecie Lipskim.