Tag: stanisław mika

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE PRZESTĘPCZOŚĆ WSRÓD NIELETNICH

Zacznijmy od tego, że nie jest to eksperyment, gdyż badania na ten temat przeprowadzone zostały metodą lustracji [sondaż ankietowy]. Miejscem badań były Polska i Francja. Autorkami tego pomysłu były V. Peyre i H. Malewska.
Zbieranie danych polegało na:

  1. zebraniu danych archiwalnych z akt sądowych na temat życia kryminalnego,
  2. wywiadzie z matką wg wcześniej ustalonych pytań,
  3. wywiadzie z samym przestępcą, a także nieprzestępcą, który zaś posiadał cechy podobne do tego pierwszego i służył jako grupa kontrolna.